- 15%

Forever Essential Oils Lemon

17.30

Krachtige etherische olie, gemaakt van aromatische citroenen uit Argentinië, die je opvrolijkt en stimuleert.

Lees meer

Beschrijving

Vrolijkt je op en stimuleert je zintuigen. Forever Essential Oils Lemon is gemaakt van citroenen uit Argentinië en Californië. De gebruikte citroenen worden met de hand geoogst en zorgvuldig uitgehard tot ze de perfecte rijpheid hebben bereikt. Dit zorgt ervoor dat het fruit sappiger en aromatischer is en krachtige etherische oliën produceert.

Je kunt onze essential oils verstuiven en ze gebruiken als aromatherapie. Door het verstuiven van Forever Essential Oils  Lemon worden moleculen van de etherische oliën opgenomen in een fijne nevel in de lucht. Zo geniet je van de voordelen van aromatherapie.

Er zijn nog veel meer manieren om te genieten van etherische olie. Doe een paar druppels Forever™ Essential Oils

  • in een open kom met of zonder toegevoegd water.
  • op een doekje in de wasdroger, zodat de geur in je kleding trekt.
  • in een verstuiver met water om je meubels of tapijt heerlijk te laten ruiken.
  • op een stukje katoenen doek. Leg dit bijvoorbeeld in je kast of op een andere plaats.

U kunt bij https://4everaloevera.nl/ terecht om van Forever essentiele olie online tegen gereduceerde prijzen te essentiële olie kopen 

GEBRUIK Forever Essential Oils Lemon

Bewaarvoorschrift

Bewaaradvies:
• Buiten bereik van kinderen.
• Koel en donker.

Let op:

GEVAAR. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar huishoudelijk afval.

Forever Essential Oils bestellen

U kunt de Forever™ Essential Oils producten kopen bij onafhankelijke FBO’s van Forever Living. Alle producten van Forever living koop je bij 4everaloevera.nl met 15% korting en 30 dagen Forever tevredenheidsgarantie

Ingrediënten lijst

Lemon peel oil